kambiz ganjeh پنجشنبه 1395/02/9 ساعت 15 و 18 دقیقه و 37 ثانیه نظرات ()

 

 

تعیین دقیق زمان مرگ با مژك‌های بینی!

 

محققان ایتالیایی موفق شدند از بینی برای تعیین زمان دقیق مرگ استفاده كنند.

طرح‌های ریز انگشت مانند كه بینی را پوشش داده‌اند تا پس از مرگ نیز از نبض برخوردارند و از آنجایی كه نبض این مژك‌ها با سرعت قابل پیش‌بینی كاسته می‌شود، دانشمندان پزشكی قانونی خواهند توانست به تعیین زمان دقیقتر مرگ بپردازند.

تعیین زمان دقیق مرگ افراد ممكن است برای محققان به یك چالش تبدیل شود.

آنها با توجه به دمای بدن یا سرعت تجزیه می‌توانند زمانی را برآورد كنند، اما این نشانگرها ممكن است در اثر دما یا درگیر بودن فرد در یك مشاجره كمی پیش از مرگ وی منجر به سردرگمی محققان بشوند.

سرعت نبض مژك‌ها می‌تواند ابزار بیشتری را برای كمك به تعیین زمان دقیقتر مرگ به خصوص در 24 ساعت پیش از مرگ فرد در اختیار دانشمندان و محققان قرار دهد.

مژك‌های بینی به طرح‌های ریزی گفته می‌شود كه مخاط، غبار و باكتری‌ها را از بینی خارج كرده و به سوی گلو می‌رانند.

محققان دانشگاه «باری» در ایتالیا این پژوهش را با برداشتن 100 نمونه از اجساد انجام داده‌اند.

از آنجایی كه نبض مژك‌های بینی آرام آرام از كار افتاده و همچنین تا حدی نسبت به عوامل محیطی ایمن است، این محققان امیدوارند بتوانند از این پوشش برای تعیین زمان مرگ استفاده كنند....