kambiz ganjeh شنبه 1394/12/15 ساعت 20 و 25 دقیقه و 10 ثانیه نظرات ()

بی تو من هه ورم به لام بی باران

داریکی به رزم به لام بی گه لام

بی تو من بهار به لام بی گولم

گولیکی سورم به لام بی دلم

**************************************

بی تو من زستان به لام بی زریان

هه تاویکی گه رم به لام بی نورم

******************************

بی تو من چیام به لام بی رووبار

لیویکی خنده م به لام چاو گریان

بی تو بولبولم به لام بی ئاواز

په پولی شیتم به لام بی پرواز