kambiz ganjeh پنجشنبه 1394/11/29 ساعت 17 و 38 دقیقه و 42 ثانیه نظرات ()
مواظب خودت باش...
معنی این جمله این نیست که از خودت مواظبت کن!
معنیش این که هیچکس به اندازه خودت نمیتونه بهت صدمه بزنه!!
تحقیقات نشان داده که بیشترین عامل بیماری ها،سختی ها،مشکلات و ناکامی های انسان ها خود آنها هستند...


اگر دوست دارید بعد از سال ها زندگی زمانی کهبرمیگردید و به منظره ی گذشته ی خود نگاه میکنید تصویری زیبا و خاطراتی پر از خرسندی ببینید اینها را به هم پیوند بزنید:

1-تصمیم را با تحقیق
2-هوس را با عقل 
3-عصبانیت را با صبر 
4-انتقام را با فراموشی
5-عبادت را با بی توقعی
6-خدمت به خلق را با گمنامی
7-قلبت را با خدا پیوند بزن.


مواظب خودت باش...
خیلی مواظب خودت باش...